Bokabox Leermiddelen

Folder Bokabox verkeer

Bokabox ontwikkelt leermaterialen voor kinderen op de basisschool. Door de eenvoudige en heldere vormgeving en uitgekiende spelvormen gaat het leren als vanzelf.

De bedenker van Bokabox is Annet Kooijman. Zij ontwikkelt lesmaterialen voor verkeersonderwijs en werkt ook in opdracht.

Bokabox Verkeer, leskist voor verkeersborden

Leskist Verkeersborden

Met de leskist Bokabox Verkeer leren kinderen de systematiek van alle relevante verkeersborden. De leskist bevat vier basisborden, nog zonder pictogram. Bij elk basisbord hoort een kaart met een basisbetekenis. Door een pictogram en bijbehorende betekeniskaart toe te voegen ontstaat een compleet verkeersbord.

Bokabox Verkeer is geschikt voor leerlingen van eind groep 3 t/m groep 7 en kan zowel klassikaal als individueel worden gebruikt. De leskist kan zelfstandig of in combinatie met een andere methode voor verkeersonderwijs worden ingezet.

De leskist Bokabox Verkeer kost €202,48 ex. BTW (€ 245 incl. BTW)
Bestellen Meer informatie

Verkeersbordenkwartet

Verkeersbordenkwartet

Het kwartet is een aanvulling op de leskist Bokabox Verkeer, maar kan ook los worden gebruikt.
Met het verkeersbordenkwartet leren kinderen spelenderwijs de verschillende categorieën, pictogrammen en betekenissen. Na één keer spelen hebben vrijwel alle kinderen de categorieën geautomatiseerd.

Een Bokabox Bordenkwartet kost € 18,60 ex BTW
Bestellen     Meer informatie

Lesmaterialen in opdracht

Heeft u behoefte aan lesmateriaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd dat is toegespitst op uw situatie? Bokabox helpt u graag om hiervoor materialen te ontwikkelen.
Meer lezen