Verwerkingsopdrachten

Kleurplaten opdracht 1 t/m 4
Nakijkkaart

Druk de gewenste pagina’s in de gewenste aantallen af.

Door de kleurplaten langs de stippellijntjes in kleine velletjes te knippen kunnen de kinderen een handig boekje maken.

1. Maak een boekje met basisborden

PKV20101123-BoKaBox-4492_webDe kinderen zoeken op de centrale nakijkkaart de kleur en betekenis op van een van de vier basisborden.

Op hun eigen kleurplaat kleuren ze het bord in en schrijven de betekenis eronder. Dat doen ze voor elk basisbord.

2. Maak een boekje met …-borden (2a t/m 2d)

De kinderen krijgen of kiezen één van de vier basisbord-kleurplaten met daarop vier dezelfde basisborden. Op de nakijkkaart zoeken ze de basisbetekenis op, en schrijven die onder de vier borden op hun kleurplaat.

Dan kiezen ze van de nakijkkaart één specifiek bord uit de lijst onder hun basisbord. Op hun kleurplaat tekenen ze daarna het pictogram in één van de borden, kleuren het bord en schrijven de specifieke betekenis erbij. Dat doen ze voor vier verschillende borden.

3. Maak een boekje met voorrangsborden

De kinderen kiezen een voorrangsbord op hun kleurplaat en zoeken op de nakijkkaart de kleur en betekenis op. Op hun kleurplaat kleuren ze het bord in en schrijven de betekenis eronder. Dat doen ze voor alle voorrangsborden.

4. Bedenk je eigen …-bord (4a t/m 4d)

De kinderen krijgen of kiezen een kleurplaat met daarop één van de vier basisborden en zoeken het bord op op de nakijkkaart. Op hun kleurplaat schrijven ze de basisbetekenis onder het bord (pas op!…, je mag hier niet…, je moet hier… of hier is een…).

De kinderen bedenken vervolgens zelf een situatie of onderwerp en een bijpassend pictogram. Op hun kleurplaat tekenen ze het pictogram, kleuren het bord in de goede kleur en schrijven de specifieke betekenis eronder.

Borden met klasregels maken (4a t/m 4d)

Analoog aan de verkeersborden kunnen de regels die in de klas gelden met borden zichtbaar gemaakt worden. Hiervoor kunnen de kleurplaten 4a t/m d gebruikt worden. De Bokabox systematiek traint de kinderen in basisbetekenissen en pictogrammen. De mogelijkheden zijn eindeloos. En het is natuurlijk erg leuk!

De kinderen kiezen of bedenken een regel die in de klas geldt. Ze bepalen het benodigde basisbord (pas op!…, je mag hier niet…, je moet hier… of hier is een…) en krijgen de bijbehorende kleurplaat. Dan bedenk ze een pictogram om de specifieke boodschap duidelijk te maken en tekenen dat in het basisbord, kleuren het in de juiste kleur en schrijven de betekenis eronder.