Over Bokabox / Annet Kooijman

Bokabox

Kinderen leren op ontelbare manieren. Ze doen de hele dag flarden kennis op. Kennis is zo de optelsom van heel veel, losse, kleine brokjes. De lesmaterialen van Bokabox zorgen voor structuur bij het leren op de basisschool. De systemen in de lesstof worden met Bokabox blootgelegd; de grote lijnen en verbanden duidelijk gemaakt.

Bokabox ontwikkelt concrete materialen die meerdere zintuigen aanspreken. Bij Bokabox staat taal niet centraal. Bovendien gaat de kennisverwerving in fases. Zo ontstaat snel inzicht. Vaardigheden kunnen al vlug in de praktijk worden toegepast.

Bovendien heeft het lesmateriaal een heldere en duidelijke lay-out. Ook dat brengt structuur en maakt Bokabox tot aantrekkelijk lesmateriaal. Leerlingen gaan er graag mee aan de slag.

Annet Kooijman

Annet Kooijman

Wie Bokabox zegt, zegt Annet Kooijman, de maker van dit ingenieuze lesmateriaal.

Ik ben van huis uit architect. Enkele jaren geleden ben ik overgestapt naar het primair onderwijs. Een roeping, want al op de basisschool hielp ik mijn klasgenootjes. Vanaf de middelbare school had ik bijlesleerlingen.

Al in die tijd dacht ik na over hoe je de kern van de lesstof visueel, concreet en geordend kunt maken.
Ik heb de Pabo gedaan en o.a. de Montessori-opleiding gevolgd. Eenmaal voor de klas was er voortdurend aanleiding voor het bedenken van lesmaterialen en praktische onderwijsoplossingen.

Nu maak ik fulltime hulpmaterialen en lesbrieven. Ik ontwikkel zelf en werk in opdracht. Hierbij komt mijn brede achtergrond van ontwerpen, techniek en basisonderwijs goed van pas.

Als architect bestond een deel van mijn werk uit het analyseren en mogelijk maken van allerlei handelingen en processen. Ook weet ik uit eigen ervaring wat er speelt in de klas en hoe druk de dagelijkse onderwijspraktijk is. Ik ben me ervan bewust hoe belangrijk het is te beschikken over aantrekkelijk lesmateriaal met een praktische vormgeving.

Dit alles verwerk ik in mijn producten. Ze zijn didactisch doordacht en bijzonder praktisch in gebruik.