Over Bokabox

Kinderen leren op ontelbare manieren. Ze doen de hele dag flarden kennis op door te spelen, te luisteren, te doen, te voelen, te kijken. Kennis is zo de optelsom van veel, losse, kleine brokjes. De lesmaterialen van Bokabox zorgen voor structuur bij het leren op de basisschool. Bokabox legt de systemen in de lesstof bloot, dit maakt de grote lijnen en verbanden duidelijk.

Mooie, Concrete materialen

Bokabox ontwikkelt concrete materialen die meerdere zintuigen aanspreken waarbij niet alleen taal centraal staat. Ook volgt Bokabox het principe dat kennisverwerving in fases gaat. Zo ontstaat snel inzicht. De vaardigheden die kinderen op deze manier opdoen, kunnen zij kunnen al vlug in de praktijk toepassen.

Heldere, duidelijke lay-out

Het lesmateriaal van Bokabox heeft een heldere en duidelijke lay-out. Ook dat brengt structuur en maakt Bokabox tot aantrekkelijk lesmateriaal. Leerlingen gaan er graag mee aan de slag en leerkrachten vinden het fijn om ermee te werken. Het materiaal is duurzaam, na aanschaf gaat de Bokabox jaren mee!