Posters & Liedjes

Voor de allerjongsten van het basisonderwijs, de kinderen die in groep 1 en 2 zitten, heeft Bokabox posters gemaakt. De vrolijke tekeningen helpen de kinderen om op een associatieve manier de betekenis van de basisborden te leren. De bladmuziek helpt de leerkracht om samen met de leerlingen de liedjes te zingen.
U kunt hier de bladmuziek gratis downloaden:
Doe dit niet 
Doe wat de bedoeling is               
Pas op!

      

Klik op het plaatje voor de ondersteunende animatie (geluid aan!)

Achtergrond van de verkeerborden moeilijk om te  onthouden

Kinderen hebben de verkeersborden geleerd en dan blijkt dat ze die na verloop van tijd toch weer door elkaar halen. Kennelijk is dat toch heel lastig. Het is vooral  de betekenis van de achtergrond van verkeersborden die moeilijk is om te onthouden en niet goed wil beklijven. Waardoor komt dat?

Achtergrond wordt niet goed waargenomen

Ook al presenteer je verkeersborden per categorie (verbods-, gebods-, waarschuwings- of informatiebord), het pictogram van een verkeersbord is zo dominant dat kinderen (en ook volwassenen) de achtergrond nauwelijks waarnemen. De achtergrond van een verkeersbord is zoiets als de achtergrond van een sticker: de drager van het plaatje. Wat je niet goed waarneemt kun je ook niet goed inprenten.

Achtergrond van een verkeersbord is abstract

De achtergrond van een verkeersbord is behoorlijk abstract, namelijk een combinatie van kleur en vorm. Er is eigenlijk geen logisch verband tussen een bepaalde kleur en vorm van een bord en een bepaalde betekenis. Hierdoor blijf je de betekenissen van de achtergronden door elkaar halen.

Samen zorgen deze factoren ervoor dat de betekenis van de achtergrond van verkeersborden niet goed blijven hangen. Op de computer kun je natuurlijk eindeloos herhalen tot het er in zit, maar leuk is anders en het is zonde van de tijd als het makkelijker kan.

Associatief leren met logische combinatie

Als antwoord op bovenstaande bevindingen presenteert Bokabox eerst de verkeersborden per categorie nog zonder pictogram, zodat kinderen zien waarover het gaat. Daarnaast heeft Bokabox voor elke categorie een associatie bedacht tussen de vorm en kleur en de betekenis van het bord. Voor elk van deze associaties is er een liedje met een beeldverhaaltje. Op deze manier wordt de betekenis van elke achtergrond al vroeg als logische combinatie  verankerd. Daarna is het leren van de borden met de pictogrammen peanuts. Kinderen zien een bord van de bepaalde categorie en hebben meteen de associatie met het verhaaltje en het liedje. Ze weten meteen wat de boodschap is; het pictogram vertelt ze wát ze dan moeten of niet mogen of wat er is, of waarvoor ze moeten oppassen.

Bokabox ontwikkelt lesmaterialen

Heeft u behoefte aan lesmateriaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd dat is toegespitst op uw situatie? Bokabox helpt u graag om hiervoor materialen te ontwikkelen.
Meer lezen