10-minutenspel

Het doel van dit spelletje is het automatiseren van de juiste reactie bij het zien
van de basisborden: Je mag hier niet… en je moet hier…
Het 10-minuten verkeersbordenspel is eventueel te combineren
met de verwerkingsopdrachten.

Lees hier hoe het werkt.

In het kort het 10-minutenspel

Het verloop van het spel zou er zo uit kunnen zien:
De leerkracht zegt: ‘zwaaien’ en laat het ronde blauwe bord zien (je moet hier…). De kinderen moeten dan gaan zwaaien.
Of de leerkracht zegt: ‘pinkelen’ en steek het ronde rood met witte bord op (je mag hier niet…). Kinderen mogen van alles met hun handen doen, maar niet pinkelen!

Variaties 10-minutenspel

Leerkrachten kunnen het spel ook in het speel- of gymlokaal of op het schoolplein doen. Geef dan opdrachten als: hinkelen, huppelen, op handen en voeten, achteruitlopen, zijwaartse pas, stil staan, … enz. Met geluiden werkt het 10-minutenspel ook: bijvoorbeeld trommelen met de vingers, in de handen, klappen, zoemen, op de bovenbenen kloppen, op de borst kloppen, in de handen wrijven, met een open mond op de wang tikken, hoge toon, lage toon of middentoon zingen, een aaah, een oooh of een oeoeoeh zingen … enz. Kinderen vinden dit leuk om te doen!