10- minutenspel

Het doel van dit spelletje is het automatiseren van de juiste reactie bij
het zien van de basisborden: ‘je moet hier…’ en ‘je mag hier niet…’

Het doel van het spel is het automatiseren van de juiste reactie bij het zien van de basisborden ‘je mag hier niet …’ en ‘je moet hier …’

Het is een eenvoudig spelletje dat op alle niveaus gespeeld kan worden in een kort verloren moment of als appetizer. Het spel kan tijdens werktijd aan de tafeltjes gespeeld worden maar ook in het speel- of gymlokaal of op het schoolplein of tijdens muziekles. In de spelbeschrijving worden al veel suggesties gegeven, maar bedenk vooral ook eigen manieren. 

U kunt de beschrijving van het 10-minutenspel hier downloaden.