Bokabox Verkeer in Toolkit KpVV

kpvv_logoDe Bokabox Verkeer is opgenomen in de PVE ToolKit van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. De Toolkit Permanente Verkeerseducatie van de KpVV helpt bij het vinden van verantwoorde producten en projecten in het kader van Permanente Verkeerseducatie. De Toolkit maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden.

De Toolkit is er allereerst voor organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak hebben bij verkeerseducatie. Dat zijn de ROV’s en POV’s, maar bijvoorbeeld ook de afdelingen onderwijs en/of verkeer van provincies, gemeenten en onderwijsbegeleidingsdiensten. Daarnaast kan de Toolkit worden gebruikt door ‘eindgebruikers’ zoals peuterspeelzalen en scholen.