Keurmerk Montessori Vereniging

NMVFelicitaties van de Montessori Vereniging. Bokabox Verkeer heeft er een tweede keurmerk bij. Voor een periode van twee jaar.

Voor de zomervakantie organiseerde de sectie OBO (Opleiding, Begeleiding en Ontwikkeling) van de Montessori Vereniging een pilot certificering. De sectie stelde een commissie samen met daarin een onafhankelijke voorzitter, een opleider/begeleider en een directeur PO. In het kader van de pilot was er tevens een vertegenwoordiger van het Montessori Kenniscentrum aanwezig.

De termijn van twee jaar hangt samen met het feit dat het een pilot betrof.