Subsidies

Tot op heden waren er steeds subsidiemogelijkheden voor de aanschaf van de Bokabox Verkeer. Kijk bij de provincie waar uw school zich bevindt om te zien of er subsidiemogelijkheden zijn en hoe die er uit zien.

Subsidiemogelijkheden

De PVE ToolKit van de KpVV (Kennisprogramma Verkeer en Vervoer) is voor diverse instanties reden een product te subsidiëren. Informeer ernaar bij de coördinerende en ondersteunende diensten bij uw provincie en/of gemeente. Zij kunnen u vertellen wie van de Provincie u kunt benaderen voor meer informatie over subsidiemogelijkheden.

Staat uw provincie er nog niet (of niet meer) bij, dan is subsidie op dit moment helaas niet mogelijk. Maar dat kan snel (weer) veranderen, deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Oproep

Heeft u als gemeente of provincies de verkeersveiligheid hoog op de agenda staan? We zouden het fijn vinden als u dan contact met ons opneemt. Bokabox komt graag bij u langs om u de verkeersleskist te demonstreren.