Overijssel

Subsidie Bokabox Verkeer in diverse gemeenten

In Overijssel zien steeds meer gemeenten de educatieve toegevoegde waarde van de Bokabox Verkeer in. Zo hebben ruim twintig scholen in Zwolle zich aangemeld voor een Bokabox van de gemeente. Onlangs hebben zij die allemaal ontvangen.

Ook de gemeentes Deventer en Wierden vergoeden een Bokabox Verkeer. De gemeente Dalfsen bestelde in het najaar van 2012 voor alle zestien basisscholen binnen de gemeentegrenzen een leskist. In Raalte is nu driekwart van de basisscholen voorzien van het gesubsidieerde leermiddel.

Scholen in Staphorst hebben de mogelijkheid de Bokabox Verkeer bij de gemeente te bekijken en eventueel te lenen om er ervaring mee op te doen. Er wordt gedacht aan mogelijkheden voor subsidiëring.

Contactpersoon in Staphorst is de heer Jan Speulman. Hij heeft ook een voorbeeld liggen van het Bokabox Bordenkwartet.

In de gemeenten Oldenzaal en Hof van Twente kunnen scholen zich op dit moment aanmelden bij de gemeente voor een Bokabox. Contactpersoon in Hof van Twente is Ilona Falk. Zij wil wel graag dat u vóór 16 februari 2013 reageert (i.falk@hofvantwente.nl, onderwerp: Bokabox).

Maar ook de ambtenaren in Almelo, Hardenberg, Kampen, Rijssen en Steenwijkerland zijn enthousiast over de leskist.

Voor meer informatie kunnen scholen in al deze gemeenten contact opnemen met de ambtenaar in hun vestigingsplaats die verantwoordelijk is voor verkeerseducatie.

Enschede

Ook de ambtenaar van de gemeente Enschede die over verkeerseducatie gaat, heeft onlangs besloten de Bokabox Verkeer volledig te vergoeden.

Vergoeding in Enschede is in eerste instantie bedoeld voor basisscholen die zich met hun verkeersouders en VVN al actief inzetten voor de verkeersveiligheid van hun kinderen.

Heeft u inmiddels gereageerd, dan kunt u de leskist afhalen bij (graag eerst even bellen: 053 – 43 43 436):

VVN Enschede
p/a QMS
Hengelosestraat 221
7521 AC Enschede

Wilt u nog van dit aanbod gebruikmaken en werkt u met uw verkeersouders al samen met VVN? Mail dan naar: info@bokabox.nl en vul als onderwerp ‘Bokabox Enschede’ in.

Wilt u de leskist alvast uitproberen? Neem dan contact op met VVN Enschede.

Bent u nog niet zo actief met verkeerseducatie, maar u wilt dat wel worden? Of heeft u nog geen verkeersouder? Neem dan contact op met Betsy ten Brinke, de verkeersouder-coördinator van VVN Enschede. Zij kan u helpen met de opzet en uitvoer van verkeersveiligheidsprojecten op school.