Verwerkingsopdrachten

Verkeersborden oefenen

De kinderen kunnen oefenen met de geleerde stof door de kleurplaten in te kleuren en de betekenis erbij te zetten. Daarna kunnen ze het zelf of samen met de leerkracht nakijken met de nakijkkaarten. Ook zitten er kaarten bij waarmee de kinderen hun eigen verkeersbord kunnen verzinnen.

Druk de pagina’s in de gewenste aantallen af en verbind de blaadjes aan elkaar met een nietje zodat de kinderen hun eigen boekje kunnen maken.
We hebben vier verschillende sets gemaakt: de basisborden, de verschillende basisborden, de voorrangsborden en de borden die de kinderen zelf kunnen bedenken. Over bijvoorbeeld over de regels in de klas.

De basisborden (1)

Verwerkingskaarten de basisborden

PKV20101123-BoKaBox-4492_web

De kinderen zoeken op de centrale nakijkkaart de kleur en betekenis op van een van de vier
basisborden.

Op hun eigen kleurplaat kleuren ze het bord in en schrijven de betekenis eronder. Dat doen ze voor elk basisbord.

De verschillende basisborden (2a t/m 2d)

De kinderen kunnen per les oefenen met een basisbord en aan het eind een boekje maken van alles basisborden. U kunt hier de verschillende basisborden downloaden.

Verwerkingsborden 2a Pas op!

Verwerkingskaarten 2b Je mag hier niet

Verwerkingskaarten 2c Je moet hier

Verwerkingskaarten 2d Hier is een

De kinderen krijgen of kiezen één van de vier basisbord-kleurplaten met daarop vier dezelfde basisborden. Op de Nakijkbladen zoeken ze de basisbetekenis op, en schrijven die onder de vier borden op hun kleurplaat.

Dan kiezen ze van de nakijkkaart één specifiek bord uit de lijst onder hun basisbord. Op hun kleurplaat tekenen ze daarna het pictogram in één van de borden, kleuren het bord en schrijven de specifieke betekenis erbij. Dat doen ze voor vier verschillende borden.

De voorrangsborden (3)

Verwerkingskaarten 3 Voorrangsborden

De kinderen kiezen een voorrangsbord op hun kleurplaat en zoeken op de nakijkkaart de kleur en betekenis op. Op hun kleurplaat kleuren ze het bord in en schrijven de betekenis eronder. Dat doen ze voor alle voorrangsborden.

Bedenk je eigen bord (4a t/m 4d)

Verwerkingskaarten 4 Bedenk je eigen verkeersbord

De kinderen krijgen of kiezen een kleurplaat met daarop één van de vier basisborden en zoeken het bord op op de nakijkkaart. Op hun kleurplaat schrijven ze de basisbetekenis onder het bord (pas op!…,  je mag hier niet…,  je moet hier… of hier is een…).

De kinderen bedenken vervolgens zelf een situatie of onderwerp en een bijpassend pictogram. Op hun kleurplaat tekenen ze het pictogram, kleuren het bord in de goede kleur en schrijven de specifieke betekenis eronder.

Borden met klasregels maken (4a t/m 4d)

Analoog aan de verkeersborden kunnen ook de regels die in de klas gelden met borden zichtbaar gemaakt worden. Hiervoor zijn de kleurplaten 4a t/m d (zie hierboven). De Bokabox systematiek traint de kinderen in basisbetekenissen en pictogrammen. De mogelijkheden zijn eindeloos. En het is natuurlijk erg leuk!

De kinderen kiezen of bedenken een regel die in de klas geldt. Ze bepalen het benodigde basisbord (pas op!…,  je mag hier niet…,  je moet hier… of hier is een…) en krijgen de bijbehorende kleurplaat. Dan bedenk ze een pictogram om de specifieke boodschap duidelijk te maken en tekenen dat in het basisbord, kleuren het in de juiste kleur en schrijven de betekenis eronder.

De Nakijkbladen vindt u hier.

Heeft u behoefte aan lesmateriaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd dat is toegespitst op uw situatie? Bokabox helpt u graag om hiervoor materialen te ontwikkelen.
Meer lezen