Visie Bokabox

Inspelen op hoe kinderen leren

Kinderen leren op ontelbare manieren. Ze doen de hele dag flarden kennis op door te spelen, te luisteren, te doen, te voelen, te kijken. Kennis is zo de optelsom van veel, losse, kleine brokjes ervaring. Daarom is het belangrijk dat leermaterialen een appèl doen op het hele wezen van het kind, niet alleen op het verbale aspect, maar vooral ook op de behoefte om te doen en te beleven. Kennis hoeft dan niet alleen bouwwerk van abstract termen te worden maar kan ook ‘doorvoeld’ worden (bijvoorbeeld: rekenen met kilo’s wordt heel iets anders als je 100 gr. suiker voor een taart hebt afgewogen of 20 kilo zand hebt weggeschept). Daarnaast kun je kinderen laten ervaren in welke structuren je de brokjes kennis kunt vatten en welke verbanden je tussen onderdelen kunt leggen.

De materialen van Bokabox laten kinderen de kern van de lesstof  ervaren, de systematiek in de lesstof zien en maken de grote lijnen en verbanden duidelijk.

Mooie, Concrete materialen

Bokabox ontwikkelt concrete materialen die meerdere zintuigen aanspreken waarbij niet alleen taal centraal staat. Het materiaal is aantrekkelijk: mooi, prettig om vast te pakken, nieuwsgierig-makend of verwondering-wekkend. Het streven is de activiteit en/of het leermateriaal zo betekenisvol voor kinderen te laten zijn dat het plezier overheerst en de lesstof als vanzelf meekomt. Kennis en vaardigheden die kinderen op deze manier opdoen, kunnen zij kunnen al vlug in de praktijk toepassen.

Heldere, duidelijke lay-out

Het lesmateriaal van Bokabox heeft een heldere en duidelijke lay-out. Ook dat brengt structuur en maakt Bokabox tot aantrekkelijk lesmateriaal. Leerlingen gaan er graag mee aan de slag en leerkrachten vinden het fijn om ermee te werken.

Praktisch

Bij het ontwerpen van de materialen houdt Annet rekening met de drukke dagelijkse praktijk in het klaslokaal. De materialen zijn dus goed hanteerbaar, zonder veel nadenken te pakken en op orde te houden en makkelijk op te ruimen. Het materiaal is duurzaam en goedkoop: Bokaboxmaterialen doen het altijd, vragen geen jaarlijkse vergoeding per leerling, zijn niet afhankelijk van internet; na één keer aanschaffen gaat Bokabox jarenlang mee!