Alle berichten van admin

Basisschool Pallas Athene Amersfoort

Montessorischool Pallas Athene uit Amersfoort was één van de eerste scholen die kennis mocht maken met de Bokabox Verkeer. Marjo Innemee is bijzonder enthousiast over de leskist.

“De Bokabox Verkeer is zeer visueel. Zelfs de gekleurde mapjes die eigenlijk bedoeld zijn om de kist snel weer op orde te hebben, hielpen de kinderen bij het leren lezen van de verkeersborden. Het materiaal is bovendien letterlijk tastbaar. Kinderen willen niet alleen plaatjes kijken of leren uit een boek; ze willen vooral actief bezig zijn. Nu we de leskist hebben uitgeleend aan een andere school, missen de kinderen de box.”

Ruimte voor eigen initiatief

Om haar leerlingen op te warmen voor de individuele les ging Marjo eerst klassikaal met de Bokabox Verkeer aan de slag. “Het werd een bijzonder positieve les. De leerlingen kwamen meteen met allerlei suggesties, ondanks dat ik ze nauwelijks iets van het materiaal had laten zien.”

De pictogrammen en betekeniskaarten die Marjo er vervolgens bij pakte deden de rest: “dat herken ik, zo’n bord staat vlakbij school!”

Dit eigen initiatief herhaalde zich bij de individuele les. Marjo: “In de klas zit een jongetje dat achterblijft bij lezen en schrijven. Als eerste pakte hij de kist en ging aan de slag met een klasgenootje dat hijzelf had uitgenodigd om mee samen te werken.”

Eén voor één nam het duo de basisverkeersborden ter hand en zocht er de juiste pictogrammen en betekeniskaarten bij. Nu een paar weken later hebben ze vier boekjes gemaakt; voor elk basisbord één.

Spontane samenwerking

“Prachtig dat de Bokabox Verkeer zorgt voor dit soort vormen van samenwerking,” aldus Marjo. “Kinderen helpen elkaar spontaan verder als het eventjes niet lukt. Wat wil je als leerkracht nog meer!”

Marjo Innemee

Keurmerk Montessori Vereniging

NMVFelicitaties van de Montessori Vereniging. Bokabox Verkeer heeft er een tweede keurmerk bij. Voor een periode van twee jaar.

Voor de zomervakantie organiseerde de sectie OBO (Opleiding, Begeleiding en Ontwikkeling) van de Montessori Vereniging een pilot certificering. De sectie stelde een commissie samen met daarin een onafhankelijke voorzitter, een opleider/begeleider en een directeur PO. In het kader van de pilot was er tevens een vertegenwoordiger van het Montessori Kenniscentrum aanwezig.

De termijn van twee jaar hangt samen met het feit dat het een pilot betrof.

Bokabox Verkeer in Toolkit KpVV

kpvv_logoDe Bokabox Verkeer is opgenomen in de PVE ToolKit van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. De Toolkit Permanente Verkeerseducatie van de KpVV helpt bij het vinden van verantwoorde producten en projecten in het kader van Permanente Verkeerseducatie. De Toolkit maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden.

De Toolkit is er allereerst voor organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak hebben bij verkeerseducatie. Dat zijn de ROV’s en POV’s, maar bijvoorbeeld ook de afdelingen onderwijs en/of verkeer van provincies, gemeenten en onderwijsbegeleidingsdiensten. Daarnaast kan de Toolkit worden gebruikt door ‘eindgebruikers’ zoals peuterspeelzalen en scholen.