Categoriearchief: subsidie

Bericht over verkrijgbaarheid subsidie in bepaalde regio (titel)

Zeeland

50% korting voor snelle beslissers

In Zeeland kunnen basisscholen 50% subsidie krijgen op de Bokabox Verkeer. Om nog voor de subsidie voor 2014 in aanmerking te komen, is snelheid geboden! Subsidieaanvragen moeten namelijk vóór 31 mei bij de provicie Zeeland binnen zijn.

U doet er dus verstandig aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de projectleider van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Dat is de heer Meester van Meester Organisatie Bureau via 0113 – 21 59 41 of meester@zeelandnet.nl

Overijssel

Subsidie Bokabox Verkeer in diverse gemeenten

In Overijssel zien steeds meer gemeenten de educatieve toegevoegde waarde van de Bokabox Verkeer in. Zo hebben ruim twintig scholen in Zwolle zich aangemeld voor een Bokabox van de gemeente. Onlangs hebben zij die allemaal ontvangen.

Ook de gemeentes Deventer en Wierden vergoeden een Bokabox Verkeer. De gemeente Dalfsen bestelde in het najaar van 2012 voor alle zestien basisscholen binnen de gemeentegrenzen een leskist. In Raalte is nu driekwart van de basisscholen voorzien van het gesubsidieerde leermiddel.

Scholen in Staphorst hebben de mogelijkheid de Bokabox Verkeer bij de gemeente te bekijken en eventueel te lenen om er ervaring mee op te doen. Er wordt gedacht aan mogelijkheden voor subsidiëring.

Contactpersoon in Staphorst is de heer Jan Speulman. Hij heeft ook een voorbeeld liggen van het Bokabox Bordenkwartet.

In de gemeenten Oldenzaal en Hof van Twente kunnen scholen zich op dit moment aanmelden bij de gemeente voor een Bokabox. Contactpersoon in Hof van Twente is Ilona Falk. Zij wil wel graag dat u vóór 16 februari 2013 reageert (i.falk@hofvantwente.nl, onderwerp: Bokabox).

Maar ook de ambtenaren in Almelo, Hardenberg, Kampen, Rijssen en Steenwijkerland zijn enthousiast over de leskist.

Voor meer informatie kunnen scholen in al deze gemeenten contact opnemen met de ambtenaar in hun vestigingsplaats die verantwoordelijk is voor verkeerseducatie.

Enschede

Ook de ambtenaar van de gemeente Enschede die over verkeerseducatie gaat, heeft onlangs besloten de Bokabox Verkeer volledig te vergoeden.

Vergoeding in Enschede is in eerste instantie bedoeld voor basisscholen die zich met hun verkeersouders en VVN al actief inzetten voor de verkeersveiligheid van hun kinderen.

Heeft u inmiddels gereageerd, dan kunt u de leskist afhalen bij (graag eerst even bellen: 053 – 43 43 436):

VVN Enschede
p/a QMS
Hengelosestraat 221
7521 AC Enschede

Wilt u nog van dit aanbod gebruikmaken en werkt u met uw verkeersouders al samen met VVN? Mail dan naar: info@bokabox.nl en vul als onderwerp ‘Bokabox Enschede’ in.

Wilt u de leskist alvast uitproberen? Neem dan contact op met VVN Enschede.

Bent u nog niet zo actief met verkeerseducatie, maar u wilt dat wel worden? Of heeft u nog geen verkeersouder? Neem dan contact op met Betsy ten Brinke, de verkeersouder-coördinator van VVN Enschede. Zij kan u helpen met de opzet en uitvoer van verkeersveiligheidsprojecten op school.

Noord-Brabant

Subsidiemogelijkheden Brabants VerkeersveiligheidsLabel

BVL-scholen kunnen via de gemeente subsidie van de provincie Noord-Brabant krijgen. Als je het bedrag in een bepaald jaar niet uitgeeft, dan kun je het sparen voor grote projecten, de aanschaf van een nieuwe verkeersmethode of (verkeers)materialen.

BVL-scholen krijgen een normbedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen van de school. Meer informatie over subsidie vindt u op de website van het Brabants Verkeersveiligheidslabel onder de volgende link: https://www.bvlbrabant.nl/subsidie/bvl-subsidie

Groningen

Volledige subsidie voor basisscholen in Delfzijl

De gemeente Delfzijl geeft basisscholen in hun gemeente volledige subsidie bij de aanschaf van een Bokabox Verkeer. Die kans laat u toch niet aan u voorbij gaan!

Staat uw school in Delfzijl en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ambtenaar in uw vestigingsplaats die verantwoordelijk is voor verkeerseducatie.

Drenthe

Bokabox Leskist verkeer

Zebra nr. 26 (mei 2012)

Basisscholen in de provincie Drenthe met een Verkeersveiligheidslabel die slagen voor hun herbeoordeling, krijgen van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe een Bokabox Verkeer cadeau. Lees er meer over in het verkeersmagazine Zebra nr. 26 (mei 2012).

Bokabox Bordenkwartet

Inmiddels heeft het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe ook 100 Bokabox verkeersbordenkwartetten besteld voor basisscholen in deze provincie.